Những hoạt động, dịch vụ nào ở Quảng Ninh được phép mở cửa trở lại từ 8.6?

Điểm du lịch Hang Luồn, vịnh Hạ Long đóng cửa ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Điểm du lịch Hang Luồn, vịnh Hạ Long đóng cửa ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Điểm du lịch Hang Luồn, vịnh Hạ Long đóng cửa ngay từ đợt dịch COVID-19 đầu tiên đến nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top