Những hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân bão lũ ở Bệnh viện ĐK Quảng Nam

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thăm, hỗ trợ nạn nhân do bão lũ là người lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thăm, hỗ trợ nạn nhân do bão lũ là người lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: K.Q
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam thăm, hỗ trợ nạn nhân do bão lũ là người lao động tỉnh Quảng Nam. Ảnh: K.Q
Lên top