Những hình ảnh thành phố Hải Phòng bình lặng trước bão số 4

Lên top