Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những hình ảnh thành phố Hải Phòng bình lặng trước bão số 4