Những hình ảnh độc quý giá về thủ đô Hà Nội ngày giải phóng 10.10

Hàng vạn người đổ ra đường trong ngày giải phóng, ai cũng mang trong mình niềm hân hoan hạnh phúc.
Hàng vạn người đổ ra đường trong ngày giải phóng, ai cũng mang trong mình niềm hân hoan hạnh phúc.
Hàng vạn người đổ ra đường trong ngày giải phóng, ai cũng mang trong mình niềm hân hoan hạnh phúc.
Lên top