Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu- vùng đất bị cô lập hoàn do mưa lũ

Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu.
Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu.
Những hình ảnh đầu tiên từ Trạm Tấu.
Lên top