Những hình ảnh đầu tiên tại điểm cách ly tập trung ở Thái Bình

Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho người cách ly - ảnh PV
Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho người cách ly - ảnh PV
Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho người cách ly - ảnh PV
Lên top