Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Lên top