Những “già làng 9X” được trao gửi niềm tin

Trưởng thôn, người uy tín thôn Bản Giáng (xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang) tuyên truyền pháp luật cho bà con... Ảnh: V.T
Trưởng thôn, người uy tín thôn Bản Giáng (xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang) tuyên truyền pháp luật cho bà con... Ảnh: V.T
Trưởng thôn, người uy tín thôn Bản Giáng (xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang) tuyên truyền pháp luật cho bà con... Ảnh: V.T
Lên top