Những đổi thay ở vùng lòng hồ sông Đà ở Hòa Bình

Du lịch ở vùng lòng hồ thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vân Tiến
Du lịch ở vùng lòng hồ thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vân Tiến
Du lịch ở vùng lòng hồ thuộc huyện Đà Bắc (Hòa Bình) góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vân Tiến
Lên top