Những điều kiện để tài xế chở hàng vào Đà Nẵng, Quảng Nam

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng tại huyện Núi Thành, giáp ranh với Quảng Ngãi, đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng tại huyện Núi Thành, giáp ranh với Quảng Ngãi, đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Chung
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 đóng tại huyện Núi Thành, giáp ranh với Quảng Ngãi, đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top