Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những điều chưa biết về lương, thưởng ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.