Những điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng từ ngày 1.9

Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được điều chỉnh từ ngày 1.9.2021. Ảnh minh hoạ: LĐO
Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được điều chỉnh từ ngày 1.9.2021. Ảnh minh hoạ: LĐO
Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được điều chỉnh từ ngày 1.9.2021. Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top