Những điểm mới của 11 luật, bộ luật có hiệu lực từ đầu năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 1.1.2021 với nhiều điểm mới. Ảnh: HN
Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 1.1.2021 với nhiều điểm mới. Ảnh: HN
Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 1.1.2021 với nhiều điểm mới. Ảnh: HN
Lên top