Những địa điểm nào không được uống, không được bán rượu, bia theo Luật mới?

Một số quán nhậu lên phương án giúp khách hàng khi nhậu say. Ảnh: Tùng Giang.
Một số quán nhậu lên phương án giúp khách hàng khi nhậu say. Ảnh: Tùng Giang.
Một số quán nhậu lên phương án giúp khách hàng khi nhậu say. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top