Những cuộc “đấu tửu” kỳ lạ tại miền Tây: Cuộc vui trả giá bằng sinh mạng

Một tấm biển tại quán nhậu ở miền Tây (ảnh Nhật Hồ)
Một tấm biển tại quán nhậu ở miền Tây (ảnh Nhật Hồ)
Một tấm biển tại quán nhậu ở miền Tây (ảnh Nhật Hồ)
Lên top