Những công trình "cứu tinh" nông dân giữa mùa hạn mặn lịch sử

Các cống đập ở Long An đang phát huy tối đa hiệu quả chống hạn mặn, bảo vệ mùa màng. Ảnh: K.Q
Các cống đập ở Long An đang phát huy tối đa hiệu quả chống hạn mặn, bảo vệ mùa màng. Ảnh: K.Q
Các cống đập ở Long An đang phát huy tối đa hiệu quả chống hạn mặn, bảo vệ mùa màng. Ảnh: K.Q
Lên top