Những công nhân thủy điện Rào Trăng 3 "gọi tìm xác đồng đội"

Lực lượng cứu hộ tiếp cận với nhóm 12 công nhân còn sống ngày 15.10. Ảnh: Hoàng Quân
Lực lượng cứu hộ tiếp cận với nhóm 12 công nhân còn sống ngày 15.10. Ảnh: Hoàng Quân
Lực lượng cứu hộ tiếp cận với nhóm 12 công nhân còn sống ngày 15.10. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top