Những công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được đón về quê

Những công dân Ninh Bình tại các tỉnh phía Nam được đón về quê. Ảnh: QC
Những công dân Ninh Bình tại các tỉnh phía Nam được đón về quê. Ảnh: QC
Những công dân Ninh Bình tại các tỉnh phía Nam được đón về quê. Ảnh: QC
Lên top