Những chú trâu "ngộ nghĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương

Những chú trâu "ngộ ngĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Những chú trâu "ngộ ngĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Những chú trâu "ngộ ngĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top