Những chính sách mới có hiệu lực từ 1.1.2020

Bắt đầu từ 1.1.2020 sẽ cấm bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. 
Ảnh minh họa
Bắt đầu từ 1.1.2020 sẽ cấm bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Ảnh minh họa
Bắt đầu từ 1.1.2020 sẽ cấm bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Ảnh minh họa
Lên top