Những "chiến sĩ" chiến đấu với COVID-19 đến hơi thở cuối cùng

Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (người cầm loa) đi xuồng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (người cầm loa) đi xuồng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn (người cầm loa) đi xuồng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 cho người dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè. Ảnh: NVCC
Lên top