Những “chiến sĩ áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch: “Mẹ đi đánh con COVID, hết dịch mẹ sẽ về”

Các y bác sĩ tại tâm dịch Hải Dương. Nguồn: Bộ Y tế
Các y bác sĩ tại tâm dịch Hải Dương. Nguồn: Bộ Y tế
Các y bác sĩ tại tâm dịch Hải Dương. Nguồn: Bộ Y tế
Lên top