Những cây cầu thay đổi diện mạo Hải Phòng

Cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng) - được ví là cánh chim biển - ảnh Hồng Phong
Cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng) - được ví là cánh chim biển - ảnh Hồng Phong
Cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng) - được ví là cánh chim biển - ảnh Hồng Phong
Lên top