Những căn nhà có màu áo của chiến sĩ Công an Nhân dân

Những căn nhà nhân ái có sự góp sức trực tiếp của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang.
Những căn nhà nhân ái có sự góp sức trực tiếp của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang.
Những căn nhà nhân ái có sự góp sức trực tiếp của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Tuyên Quang.
Lên top