“Những bước chân vì cộng đồng” gây quỹ ủng hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Đại biểu tham gia chạy bộ tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2020 tại Quảng Bình. Ảnh H.Long
Đại biểu tham gia chạy bộ tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2020 tại Quảng Bình. Ảnh H.Long
Đại biểu tham gia chạy bộ tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2020 tại Quảng Bình. Ảnh H.Long
Lên top