Những bức tượng nhắc nhớ...

Tượng Mẹ dũng sĩ Thanh Khê của tác giả Phạm Văn Hạng tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hải
Tượng Mẹ dũng sĩ Thanh Khê của tác giả Phạm Văn Hạng tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hải
Tượng Mẹ dũng sĩ Thanh Khê của tác giả Phạm Văn Hạng tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hải
Lên top