Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhức nhối hiện tượng cò mồi tại các cơ sở y tế ở Hà Nội

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền tại phiên giải trình.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền tại phiên giải trình.