Nhóm thanh niên dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông 2 lần nhảy cầu tự vẫn

Nhóm thanh niên cứu người đàn ông nhảy cầu tự vẫn. ảnh:NDCC
Nhóm thanh niên cứu người đàn ông nhảy cầu tự vẫn. ảnh:NDCC
Nhóm thanh niên cứu người đàn ông nhảy cầu tự vẫn. ảnh:NDCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM