Nhóm nữ sinh lớp 8 đánh tới tấp 1 chị lớp trên chỉ vì màu sắc của đôi giày

Học sinh túm tóc đánh nhau vì màu sắc của đôi giầy -  Ảnh cắt ra từ clip.
Học sinh túm tóc đánh nhau vì màu sắc của đôi giầy - Ảnh cắt ra từ clip.
Học sinh túm tóc đánh nhau vì màu sắc của đôi giầy - Ảnh cắt ra từ clip.
Lên top