Nhóm người ở Huế vào chốt bảo vệ rừng ở Quảng Trị gây sự

Xe môtô của bảo vệ rừng bị đập phá. Ảnh: KBT.
Xe môtô của bảo vệ rừng bị đập phá. Ảnh: KBT.
Xe môtô của bảo vệ rừng bị đập phá. Ảnh: KBT.
Lên top