Nhóm học sinh ở Cần Thơ sáng chế robot cứu hỏa

Lên top