Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình:

Nhóm đối tượng đích thuộc khu vực phi chính thức

Sau lễ ra quân vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tiếp tục vận động toàn dân tham gia BHYT tự nguyện, hộ gia đình. Ảnh: Việt Lâm
Sau lễ ra quân vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tiếp tục vận động toàn dân tham gia BHYT tự nguyện, hộ gia đình. Ảnh: Việt Lâm
Sau lễ ra quân vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tiếp tục vận động toàn dân tham gia BHYT tự nguyện, hộ gia đình. Ảnh: Việt Lâm
Lên top