Nhóm “chơi golf giữa dịch” ở Bình Định đã rời khu cách ly tập trung

Lên top