Nhọc nhằn thú "chơi" smartphone ở bản cao không điện, không sóng

Bí thư chi bộ bản Lùng Cúng, ông Chang A Hành, thao tác chiếc điện thoại của mình trong căn nhà nhập nhèm ánh sáng do thiếu điện. Ảnh: Bích Liên.
Bí thư chi bộ bản Lùng Cúng, ông Chang A Hành, thao tác chiếc điện thoại của mình trong căn nhà nhập nhèm ánh sáng do thiếu điện. Ảnh: Bích Liên.
Bí thư chi bộ bản Lùng Cúng, ông Chang A Hành, thao tác chiếc điện thoại của mình trong căn nhà nhập nhèm ánh sáng do thiếu điện. Ảnh: Bích Liên.
Lên top