Nhọc nhằn những chuyến hàng cuối năm của nữ cửu vạn Hà Nội

Dù ngày mưa tầm tã hay lạnh "cắt da cắt thịt" thì những nữ cửu vạn vẫn nai lưng đi làm. Ảnh: Lan Nhi
Dù ngày mưa tầm tã hay lạnh "cắt da cắt thịt" thì những nữ cửu vạn vẫn nai lưng đi làm. Ảnh: Lan Nhi
Dù ngày mưa tầm tã hay lạnh "cắt da cắt thịt" thì những nữ cửu vạn vẫn nai lưng đi làm. Ảnh: Lan Nhi
Lên top