Nhọc nhằn lao động nữ tự do

Chị Lê Thị Hoa (Hưng Yên) hằng ngày đi bán rau để có tiền cho con ăn học. Ảnh: P.T.Mơ
Chị Lê Thị Hoa (Hưng Yên) hằng ngày đi bán rau để có tiền cho con ăn học. Ảnh: P.T.Mơ
Chị Lê Thị Hoa (Hưng Yên) hằng ngày đi bán rau để có tiền cho con ăn học. Ảnh: P.T.Mơ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM