Nhọc nhằn "gánh điện" vào Pa Linh - A Sau

Sau hơn 3 tuần sống dưới ánh đèn dầu, tối 2.11, hai bản A Sau và Pa Linh (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) lại sáng điện. Ảnh do Điện lực Đakrông cung cấp.
Sau hơn 3 tuần sống dưới ánh đèn dầu, tối 2.11, hai bản A Sau và Pa Linh (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) lại sáng điện. Ảnh do Điện lực Đakrông cung cấp.
Sau hơn 3 tuần sống dưới ánh đèn dầu, tối 2.11, hai bản A Sau và Pa Linh (xã A Vao, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) lại sáng điện. Ảnh do Điện lực Đakrông cung cấp.
Lên top