Nhớ lần đầu đi tiêm vaccine phòng chống “con Cô vít”

Tác giả (Tường Minh) tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Thanh Hải
Tác giả (Tường Minh) tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Thanh Hải
Tác giả (Tường Minh) tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Thanh Hải
Lên top