Nhịp cầu nối những bờ vui

Cầu Khe Tọ mới. Ảnh: JICA
Cầu Khe Tọ mới. Ảnh: JICA
Cầu Khe Tọ mới. Ảnh: JICA
Lên top