Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhìn lại bom, mìn, đạn, pháo thời kỳ chiến tranh trong nhà trưng bày ở Hà Nội