Nhiều vùng núi Quảng Nam bị cô lập, chính quyền chuyển gạo đến cho dân

Nhiều nơi ở vùng núi Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: Hoàn Nhân
Nhiều nơi ở vùng núi Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: Hoàn Nhân
Nhiều nơi ở vùng núi Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: Hoàn Nhân
Lên top