Nhiều ưu đãi giảm giá, tàu Tết Bắc - Nam vẫn còn trên 140.000 vé

Người dân đăng ký mua vé tàu Tết Bắc - Nam. Ảnh H.Năm
Người dân đăng ký mua vé tàu Tết Bắc - Nam. Ảnh H.Năm
Người dân đăng ký mua vé tàu Tết Bắc - Nam. Ảnh H.Năm
Lên top