Nhiều tuyến đường hỗn loạn, đại lộ Thăng long kẹt cứng chiều 24 Tết