Nhiều trường tăng chỉ tiêu phương thức xét tuyển học bạ, nên cẩn trọng

Học sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2020 -2021. Ảnh: HIU
Học sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2020 -2021. Ảnh: HIU
Học sinh nộp hồ sơ vào Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2020 -2021. Ảnh: HIU
Lên top