Nhiều trường học phải lùi ngày khai giảng vì lũ lụt

Nhiều địa bàn tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn ngổn ngang, học sinh phải lùi ngày khai giảng. Ảnh: PCTT
Nhiều địa bàn tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn ngổn ngang, học sinh phải lùi ngày khai giảng. Ảnh: PCTT
Nhiều địa bàn tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn ngổn ngang, học sinh phải lùi ngày khai giảng. Ảnh: PCTT
Lên top