Nhiều tỉnh ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Nguồn: KTTV
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Nguồn: KTTV
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Nguồn: KTTV
Lên top