Nhiều tỉnh thành miền Trung vẫn dạy và học đúng lịch, vừa phòng COVID-19

Ngành Giáo dục vừa đảm bảo chương trình dạy và học vừa đảm bảo làm sao các em học sinh đến trường an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Ngành Giáo dục vừa đảm bảo chương trình dạy và học vừa đảm bảo làm sao các em học sinh đến trường an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Ngành Giáo dục vừa đảm bảo chương trình dạy và học vừa đảm bảo làm sao các em học sinh đến trường an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Lên top