Nhiều tiện ích phục vụ hành khách bay Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh

Hành khách có thể đọc báo, tạp chí ngay trên màn hình giải trí cá nhân của Vietnam Airlines. Ảnh ĐT
Hành khách có thể đọc báo, tạp chí ngay trên màn hình giải trí cá nhân của Vietnam Airlines. Ảnh ĐT
Hành khách có thể đọc báo, tạp chí ngay trên màn hình giải trí cá nhân của Vietnam Airlines. Ảnh ĐT
Lên top