Nhiều thông tin xấu, mục đích vụ lợi về an toàn thực phẩm

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong việc truyền thông về an toàn thực phẩm, lọc bỏ thông tin xấu, độc. Ảnh: Kh.V
Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong việc truyền thông về an toàn thực phẩm, lọc bỏ thông tin xấu, độc. Ảnh: Kh.V
Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong việc truyền thông về an toàn thực phẩm, lọc bỏ thông tin xấu, độc. Ảnh: Kh.V
Lên top