Nhiều thiệt thòi cho người lao động nếu nhận BHXH một lần

Nếu nhận BHXH một lần thì người lao động sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Hà Anh
Nếu nhận BHXH một lần thì người lao động sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Hà Anh
Nếu nhận BHXH một lần thì người lao động sẽ không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Hà Anh
Lên top